Begeleiding van werknemers

Omdat het individu tijdens zijn leven nood kan hebben aan een luisterend oor en begeleiding om moeilijke persoonlijke of professionele situaties te overwinnen…
… stellen wij telefonische ondersteuning en begeleiding voor met een psycholoog in de buurt.

Vertrouwelijke dienst, 24/24u, 7/7d.

 
GETUIGENISSEN

« Ik heb advies gevraagd aan Rehalto omdat de bedreigingen van mijn 13-jarige zoon me schrik aanjoegen. Dankzij de psychologe hebben we vanaf de 1e ontmoeting (opnieuw) geleerd om naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Het is natuurlijk geen toverformule maar nu kunnen we opnieuw met elkaar praten en hebben we weer vaker goede momenten samen. Nu begrijp ik het belang van mijn rol voor zijn psychologische ontwikkeling… »