Herstelperiode en terugkeer naar het beroepsleven

Omdat een werknemer tijdens een werkonderbreking zich soms afgezonderd en verloren voelt, kan hij hulp en begeleiding nodig hebben om terug zijn werkgeest te vinden en om zich opnieuw, onder de beste omstandigheden in het beroepsleven te integreren…
… daarom stellen wij hem op vrijwillige basis een dienst voor van heraanpassing, via een
meervoudige begeleiding:

  • psychosociaal;
  • fysiek;
  • professioneel.

We maken het hernemen van de activiteit gemakkelijker aan de hand van acties die werden afgesproken tussen de werknemer en zijn werkomgeving.

 
GETUIGENISSEN

« Het is nu al enkele maanden dat ik word opgevolgd door mijn psychologe. Ik heb enorm veel geleerd bij haar, ze heeft me opnieuw zin gegeven om zowel fysiek als mentaal te volharden. Het werk dat ik heb gedaan heeft mij geleerd te begrijpen dat ik bekwaam was om andere dingen te doen. Aanvankelijk dacht ik helemaal niet dat ik een opleiding in onthaal en communicatie zou volgen, wat ik van in het begin wilde, want door mijn handicap kon ik mijn werk als gastvrouw in het ziekenhuis niet langer uitoefenen. Wetende dat ik dit nooit meer zou kunnen doen, werden me twee voorstellen gedaan: ofwel liet ik mij ontslaan ofwel zou het ziekenhuis mij een andere job aanbieden. En dat was het geval. Mijn werkgever heeft me een onthaalfunctie (voor 80%) voorgesteld. Sindsdien heb ik alles moeten leren met de hulp van mijn collega’s en zonder enige opleiding. Gelukkig was de psychologe er voor mij en zij heeft mij echt goed geholpen tijdens mijn proefperiode maar ook op alle gebieden… ik wil haar dan ook bedanken voor haar hulp en steun die mij enorm hebben geholpen. »