Opleidingen

Omdat een concurrerend management berust op de kennis van de menselijke psychologie en een systeemaanpak van de werkomgeving…
… biedt ons gamma van opleidingen u concrete antwoorden op situaties m.b.t. het management:

  • versterkt door opleidingen die met u en voor u werden uitgewerkt;
  • aangevuld met middelen van de nieuwe generatie type e-learning.

Vraag onze nieuwe catalogus van opleidingen: stressbeheer, beheer van afwezigheid, management, begeleiding van senioren,…

 
GETUIGENISSEN

« Voor ik had deelgenomen aan de opleiding over onthaal van werknemers na een werkonderbreking, kon ik mij niet inbeelden wat deze mensen voelden, en mijn oordeel was nogal negatief. Sindsdien begrijp ik de belangrijke rol die ik kan spelen in de slaagkansen van mijn medewerkers als ze hun werk hervatten. Mijn standpunt over mijn rol als manager is veranderd… »