Onze missie, onze waarden

Visie :
Mens en economie verzoenen.

Missie :
We willen dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen tot hulp en begeleiding tijdens moeilijke momenten in hun leven.

Waarden en engagement :
Het menselijke, ethiek en de capaciteit om zich te verenigen.